Airlift Onshore AS inngår avtale om kjøp av Heliscan AS fra Greenway AS og Heli-Holding AS

Airlift Onshore AS er fra før eier av blant annet Airlift AS som er Nord Europas ledende selskap innen helikoptertjenester på land.  Selskapet opererer i dag en flåte på 15 helikopter. Airlift AS har sitt hovedkontor på Bringeland i Sunnfjord Kommune, og har baser lokalisert i Bergen, Kinsarvik, Stranda på Sunnmøre og i Tromsø. I tillegg har selskapet også helikopter lokalisert på Østlandet.

Heliscan AS har sin hovedbase på Frosta i Trøndelag, samt base i Østersund i Sverige. Selskapet opererer en flåte på 12 helikopter, og har i tillegg lang erfaring innen teknisk vedlikehold av luftfartøy.

Det norske helikoptermarkedet har i lang tid vært moden for restrukturering, og lederne i Heliscan og Airlift er svært fornøyde med at de to selskapene nå får felles eier.

  • Vi i Airlift har i lengre tid jobbet for en konsolidering i helikoptermarkedet i Norge. Bransjen er i dag preget av overkapasitet, og det er vår oppfatning at det er behov for større enheter som kan drive mer profesjonelt og effektivt. Vi i Airlift AS mener vi har et godt utgangspunkt for videre vekst og utvikling, og sammen med Heliscan AS styrker vi vår posisjon betydelig. Styrkinga skjer både gjennom større geografisk nedslagsfelt og stordriftsfordeler gjennom et større felles volum, sier Stian Hårklau, administrerende direktør i Airlift AS.

Arnt Ring, som er administrerende direktør i Heliscan AS, ser også stor verdi i transaksjonen.

  • Vi i Heliscan AS har over lengre tid hatt et ønske om å bli del av en større gruppering, og gjennom salget til Airlift Onshore AS opplever vi at dette blir en realitet. Vi har over mange år bygd opp en betydelig helikopteraktivitet i Midt-Norge, og mener derfor at vi utfyller Airlift AS på en god måte. Vår felles målsetning er at vi sammen skal levere et enda bedre tilbud til våre kunder enn det vi tidligere har gjort hver for oss, sier Ring.

De to lederne opplever at kundene i stadig større grad etterspør landsdekkende og mer komplette tjenester.  Det kan de to selskapene nå levere i enda større grad enn tidligere.

Hvordan de to selskapene skal organisere seg framover vil nå bli gjenstand for en felles prosess.

  • Nå er vi akkurat i ferd med å overta eierskapet i Heliscan AS, og vi vil bruke litt tid på å legge gode planer for den videre samordningen. Vi ønsker å drifte Heliscan AS som i dag en periode framover. Høysesongen 2022 står for døra, og det blir ikke gjort større endringer i forkant av denne. Vi legger opp til at konkrete planer for samordning av selskapene vil være klar utpå høsten i år, avslutter Hårklau.