Kraftindustrin

HeliScan utför flertalet tjänster åt kunder inom kraftindustrin. Vi utför montering av master, isolatorkedjor, block och hjul samt kabeldragning och syning av faser.

IMG_4290

Du kan beställa transport och montering av borriggar till master i kompositmaterial, stolar och vanliga master. Vi utför självklart även demontering och rivning av alla typer av ledningar. Vintertid utför vi avisning av kablar och kraftledningar.

Linjebesiktning och arbete med kraftledningar

Vi utför olika typer av projekt inom kraftledning. Det inkluderar linjebesiktning där vi kontrollerar, inspekterar samt utför laser scanning och termografering.