Ren

Helikopter är ett utmärkt medel för att utföra renskötsel. Vi lägger stor vikt vid det nära samarbetet med renägare för att samla in betesflocken och att driva den till önskad plats.

R44-2