Kraft

HeliScan utfører en rekke tjenester for kraftbransjen. Vi tar på oss montering av master, isolatorkjeder, blokker og hjul samt strekking av kabler og sying av faser.

IMG_4290

Du kan også bestille transport og montering av drillrigger for komposittmaster, stoler og master. Vi utfører selvfølgelig også demontering og riving av alle typer linjer. På vinterstid utfører vi avising av kabler og kraftlinjer.

Linjeinspeksjoner og arbeid på kraftlinjer

Vi utfører ulike typer operasjoner ved strømlinjer. Dette inkluderer linjeinspeksjoner der vi gjør toppkontroll, befaring, laserscanning og termografering.