Vannprøvetaking

Vi har i mange år bistått spesielt svenske myndigheter med å kartlegge vannkvaliteten i innsjøer i hele Sverige. Oppdraget utføres med optimalisert ruteplanlegging på forhånd, spesialtilpasset helikopter med prøveanordning i gulv/buk på helikopter og geografisk merking på prøver som er tatt.

EC3