Vilt

Vi har et mangeårig og godt samarbeid med blant annet Statens Naturoppsyn og Norsk institutt for naturforskning for å opprettholde bærekraftige viltbestander.

210527 LN-OGV